Selecteer een pagina

Wat heeft de wetgeving voor invloed op de consument?

10 augustus 2018

Rechten van de individuen

De dataobjecten hebben een aantal rechten binnen deze nieuwe wetgeving. Deze rechten staan in de onderstaande paragrafen beschreven. Op al deze rechten moet binnen 30 dagen worden gereageerd. Als het verzoek ingewikkeld is of heel veel is mag er een maand langer over gedaan worden. Dit moet wel vermeld worden binnen de 30 dagen.

 

Artikel 15 rechten van gegevens objecten

De klanten hebben het recht alle informatie op te vragen die over hun is opgeslagen (kosteloos). Het gaat dan om alle gegevens die opgeslagen zijn van het data object en ook hoe lang het wordt opgeslagen. Ook welke informatie wordt gedeeld met derden. Daarnaast hebben ze het recht incorrecte gegevens te laten wijzigen. Als veel dataobjecten zich oproepen of het recht of één dataobject meerdere keren de informatie opvraagt, mag het bedrijf een redelijk bedrag vragen in ruil hiervoor.

Recht om alle gegevens over het individu te laten verwijderen.

Het dataobject heeft het recht om bedrijf te verzoeken alle gegevens over hem/haar te verwijderen. Er zijn 5 scenario’s waar dit recht toepassing op kan hebben:

  • Als een werknemer niet meer bij een bedrijf werkt.
  • Als gebruiker toestemming heeft gegeven de gegevens op te slaan.
  • Als persoonsgegevens van persoon worden opgeslagen en de gebruiker wil dat niet.
  • Als het verkrijgen van de gegevens niet legaal is verlopen
  • Als een wetgeving aangeeft dat de gegevens verwijdert moeten worden.

 

Artikel 21 bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens.

Individu heeft het recht op bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens. Het bedrijf kan met een alternatief komen om toch bepaalde gegevens op te slaan. Er zijn echter wel 2 uitzonderingen:

  • Als het verplicht wordt door de wet
  • Als het voor belang is van belangrijke zaken. Bijvoorbeeld gezondheidsgegevens om te analyseren voor een medicijn.

 

Kinderen onder 16 artikel 8

Er zijn natuurlijk ook gevallen dat persoonsgegevens van kinderen worden verwerkt. In deze gevallen moet het bedrijf eerst toestemming van de ouders hebben. Dit moet in eenvoudig taalgebruik worden duidelijk gemaakt. Het gaat hier wel om bedrijven met diensten die direct gericht zijn aan kinderen onder de 16.

 

Artikel 20 het recht om de gegevens van het ene bedrijf naar een ander te sturen.

Dit recht kan heel handig zijn in de toekomst, als een dataobject bijvoorbeeld van provider wilt wisselen. Hierin zij twee groepen: gegevens direct tussen bedrijven versturen en gegevens naar de klant sturen. Belangrijk is het bestandtype waarin het wordt verstuurd, het moet namelijk een leesbaar formaat zijn. Als informatie tussen bedrijven wordt gedeeld mag dit alleen om informatie gaan die het dataobject zelf heeft ingevuld, niet afgeleide gegevens. Ook Clouddiensten moeten de opgeslagen data kunnen overzetten naar een andere Cloud storage

 

Conclusie

Dataobjecten kunnen een aantal soorten verzoeken indienen. Op deze verzoeken moet binnen 30 dagen worden gereageerd. Dataobjecten hebben het recht op te vragen welke informatie over hun is opgeslagen en dit opgestuurd te krijgen. Ook hebben het recht om te verzoeken dat alle gegevens over hun wordt verwijderd. Bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens valt ook onder de rechten. Bedrijven die gegevens van kinderen onder de 16 verwerken moeten toestemming van de ouders hebben.